Voorjaarsbreeksteeltje of Pholiotina aporos (voorheen Conocybe aporos), op de grond, in loofbossen,

soms in parken en wegbermen, op voedselrijke,meestal kleiachtige bodem.

Vindplaats:

Flevopolder april 2008

plaatjeszwammen