Voorjaarspronkridder of Calocybe gambosa groeit op de grond, bij voorkeur langs bosranden en in struwelen, minder vaak in loofbossen zelf, zelden in naaldbos.

Vindplaats:

Rhienderen, Hogenenk april 2012

plaatjeszwammen