Vossenbessenbladgast of exobasidium juelianum, deze infecteert hele spruiten en niet het blad.

Vindplaats:

Erebegraafplaats Loenen, juli 2016

trilzwammen