Waaiertje of Schizophyllum commune, op stammen en takken, soms op bewerkt hout, het meest algemeen op beuk en berk, ook op eik en populier.

Vindplaats:

januari 2009

plaatjeszwammen