Week Oorzwammetje of Crepidotus mollis, saprotroof (mogelijk ook parasitisch?), witrot veroorzakend, op loofhout.

Vindplaats:

Brummen, 't Leusveld november 2014

oktober 2006

plaatjeszwammen