Weidekringzwam of Marasmius oreades, op gras, in voedselarme tot voedselrijke graslanden.

vindplaats:

Brummen, 't Goor november 2009

plaatjeszwammen