Weke Kussentjeszwam of Hypocrea gelatinosa (voorheen Creopus gelatinosus), op stammen, stronken, takken en twijgen van allerlei soorten loofhout.

Vindplaats:

Brummen, 't Leusveld augustus 2011

ascomyceten