Wijdporiekurkzwam of Datronia mollis, groeit op de zijkant en onderkant van takken en stammen van diverse soorten loofbomen o.a. beuk, wilg,

populier en els in loofbossen op vochtige tot droge, voedselrijke bodem, ook wel in parken. Veroorzaakt witrot.

Vindplaats:

Brummen, Knoevenoordstraat oktober 2007

Flevopolder maart 2010

<buisjeszwammen