Wilgenkatschoteltje of Crocicreas amenti (voorheen Pezizella amenti), op kruidachtige plantedelen.

Vindplaats:

Hoog Buurlo, november 2013

ascomyceten