Wilgenmosklokje of Galerina lacrustris (voorheen Galerina permixta), vrijwel steeds onder wilgen.

Vindplaats:

Landgoed Dorth, oktober 2012

plaatjeszwammen