Wilgenuitbreekkogeltje of Plagiostoma salicellum, op takken van wilg.

Vindplaats:

maart 2018

ascomyceten