Wilgenvaalhoed of Hebeloma pusillum, op de grond in Wilgenbroekstruweel

vindplaats:

Wilpse dijk, november 2015

plaatjeszwammen