Reticularia jurana - Witrandboomkussen

Vindplaats:

Spankeren, Gelderse toren januari 2023

slijmzwammen