Wit ruitertje - Marasmiellus candidus, op wortelstronken van een stuik.

vindplaats:

Gelderse toren, augustus 2019

plaatjeszwammen