Witte sterspoorknotszwam of Clavaria asterospora, op mineraalrijke kleiïge of lemige bodems op kalere plekjes in open bossen en schrale graslanden.

Vindplaats:

Park de Hoge Veluwe, november 2013

koraalzwammen