Witte stinkmycena of Hemimycena delectabilis, op kruidachtige plantendelen op stengels. In weilanden. Ik vond ze op een gewortelde bramentak

vindplaats:

Ellecom, oktober 2015

plaatjeszwammen