Witte Tandzwam of Schizopora paradoxa,  op takken, stammen en stronken van eik, berk, els en beuk.

Vindplaats:

februari 2009

korstzwammen