Wittige Druppeltrilzwam of Tremella globispora, parasiet op diaporthe, op takken en twijgen van loof- en naaldbomen.

Vindplaats:

december 2010

trilzwammen