foto: Maria Plekkenpol

Wit zweephaarschijfje of Flagelloscypha niveola, op kruidachtige plantendelen in loofbossen op afgevallen bladeren. Gevonden door Maria Plekkenpol.

Kasteel Middachten, mei 2017

plaatjeszwammen