Wollige Stekelzwam of Phellodon confluens, mycorrhizasymbiont van zomereik, amerikaanse eik en beuk. Thans (vrijwel) uitsluitend in zeer schrale wegbermen bij oude bomen.

Vindplaats:

Hall, 't Leusveld Augustus 2008

Oeken, Knoevenoordstraat september 2011

stekelzam/cantharel