Wolsteelcollybia - Gymnopus terginus, op stooisel in loofbossen

Vindplaats:

Dieren begraaplaats oktober 2020

plaatjeszwammen