Wratsporig mosschijfje - Octospora melina, tussen Levermossen.

Vindplaats:

Rheden Heiderust, november 2020

ascomyceten