Zandpadvezelkop var helobia of Inocybe lacera var. helobia, deze soort gesleuteld op basis van de sporen.

vindplaats:

Erebegraafplaats Loenen, november 2018

plaatjeszwammen