Zemelig Donsvoetje of Tubaria conspersa, op takjes en schorssnippers van loofhout en op strooisel en resten van kruidachtige planten.

vindplaats:

Almen, Stopsdijk juli 2011

plaatjeszwammen