Zwart Draadwatje of Trichia botrytis

Vindplaats:

Apeldoorn, Meyboomlaan februari 2011

slijmzwammen