Zwarte Trilzwam of Exidia plana, op takken, vaak nog aan de boom zittend. Soms op stammen van eiken, soms ook andere soorten loofbomen, voornamelijk in loofbossen.

Vindplaats:

Engelenburg, januari 2007

trilzwammen