Zwart harsbekertje of Sarea difformis, saprotroof op hout.

vindplaats:

Hall, 't Leusveld augustus 2011

ascomyceten