Inocybe tenebrosa - Zwartvoetvezelkop, Ectomycorrhiza vormend bij loofbomen, soms bij naaldbomen in lanen en parken. Gevonden bij eik.

Vindplaats:

Brummen, Knoevenoordstraat augustus 2021

plaatjeszwammen