Zwartwordende wasplaat of Hygrocybe conica, op de grond in niet of weinig bemeste graslanden.

Vindplaats:

Laakse Strand, november 2009

plaatjeszwammen