Zwavelschorszwam of Phlebiella vaga, op loof- en naaldhout in zeer verschillende bossen.

Vindplaats:

maart 2011

korstzwammen